aktualizováno: 12.12.2019 07:37:00 

Vážení pacienti.

    Od prosince roku 2017 používáme eRecept.

    Jedná se o moderní formu předepisování léků. eRecept je podepsán elektronickým podpisem a obsahuje čárový kód. Není již podepisován ručně a neobsahuje razítko.

    Takto vystavený eRecept je možné zaslat formou emailu a to na základě Vaší písemné emailové či sms žádosti.

    Upozornění: používaný komunikační kanál (email) není dostatečně zabezpečen pro odesílání citlivých dat a zdravotnické dokumentace ve smyslu platných právních předpisů, zejména zákona č. 72/2011 Sb., o zdravotnických službách, a prováděcí vyhlášky č. 98/2012 Sb. o zdravotní dokumentaci. Vaše vyslovená žádost o zaslání eReceptu je zároveň vyjádřením souhlasu, že berete na vědomí toto upozornění a souhlasíte se zasláním eReceptu výše uvedeným nezabezpečeným komunikančím kanálem

 

TOPlist