aktualizováno: 12.12.2019 07:37:00 

Z důvodu naplněných kapacit aktuálně nové pacienty k akupunktuře nepříjmám.

        Děkuji za pochopení.

 

Akupunktura

                                                                                                                                         

Historie akupunktury (světová i má osobní) 

Název slova akupunktura vychází z latinských slov Acus – jehla, Pungere – bodat, nabodávat. Akupunktura je tedy metoda, při které jsou  akupunkturní jehly zaváděny – nabodávány - do konkrétních míst na těle – akupunkturních bodů.

Akupunktura je metoda stará tisíce let, ale její stáří nelze přesně určit. Nejstarší archeology nalezené akupunkturní jehly jsou staré 7000 tisíc let a jsou vyrobené z kostí. Většina lidí si myslí, že akupunktura pochází z Číny. Pravda je však taková, že její původ je velice nejistý.

Ať už akupunktura pochází z Číny či jiné země, zaujala mně nejen svou logikou a faktem, že její účinnost prověřili tisíciletí, ale i kouskem „tajemna“, které se za ní skrývá a které se moderní věda stále více snaží vysvětlit. Fyzici zjistili různé změny fyzikálních veličin jako kupř. teplota, vodivost, odpor v oblasti akupunkturních bodů, ale anatomové je stále najít nemůžou (MUDr. Jiří Heřt, patolog z Plzně a místopředseda klubu skeptiků Sisyfos údajně prohlásil, že v pitvaných tělech nikdy žádné akupunkturní dráhy nenašel). A přes to tisíce let funguje.

Poprvé jsem se osobně s akupunkturou setkala v roce 2007, tenkrát jako pacientka paní doktorky Zheng na Klinice čínské medicíny v Praze, kam jsem dorazila jako bezradný pacient (a lékař) medicíny západní. A tato zkušenost mě přivedla do řad akupunkturních nadšenců.

V roce 2009 jsem absolvovala základní kurz akupunktury na Institutu postgraduálního vzdělávání lékařů pod vedením paní profesorky MUDr. Milady Barešové. Od roku 2008 jsem navštěvovala Institut Tradiční čínské medicíny pod vedením MUDr. Jozefa Luckého, kde kromě jiných dovedností nás taji, nástrahami a především krásami akupunktury prováděla MUDr. Dagmar Komárková.

Na náhody již dávno nevěřím a tak mně již vůbec nepřekvapuje, že momentálně působím v Lichnově, kde žil jeden z předních aurikuloakupunkturistů (pozn. aurikuloakupunktura – ušní akupunktura) své doby pan MUDr. Debef, a považuji si za čest, že jsem měla možnost pana doktora osobně poznat a strávit s ním a jeho rodinou velmi příjemné chvilky.

 

Co se dá akupunkturou léčit?  

Všechno. wink

 

Co se dá akupunkturou vyléčit?

Žel všechno ne. Ale dá se vyřešit spousta neduhů, nemocí, bolístek.

Nejčastěji si lidé představují, že akupunktura pomáhá na bolesti a hubnutí. Názor pravdivý i nepravdivý. Odstraňování bolesti a s tím spojených problémů (či spíše problémů způsobujících bolest) je nejčastější indikací akupunktury. Je možné ji ale použít i na léčbu třeba poruch trávení, hybnosti, únavy, alergie, nachlazení či různých jiných nemocí. Nebo prostě jenom k harmonizaci energií v těle. U hubnutí je jen metodou podpůrní a mýtus, že akupunktura za Vás zhubne je opravdu jenom mýtem. Ale u hubnutí Vám rozhodně pomůže.

                                                                                                    

Jak ošetření probíhá?

Každé aplikaci akupunktury předchází pohovor s pacientem a vyšetření s ohledem k problému. V závislosti od typu potíží a problému jedno sezení trvá od   20 minut do hodiny, někdy i více. Poté jsou aplikovány jehly – ošetření se téměř vždy realizuje v leže na lehátku. K vyřešení problému se předem domluví v určité sérii. Nelze očekávat, že jedna aplikace akupunktury nemoc vyléčí. Při některých typech potíží je vhodné akupunkturu doplňovat o moxování, což je požehování pelyňkem. Ten je možné aplikovat přímo na jehlu, nebo pomocí moxovací cigarety. Jindy se k zahřátí používá TDP lampa. Vzhledem k tomu, že moxa má svůj specifická zápach a já působím i jako obvodní lékař preferuji ve své praxi TDP lampu. Hlavně u bolestivých stavů je výhodné akupunkturu kombinovat s baňkováním. Baňkování je aplikace skleněných či plastových baněk na tělo, které pod tlakem působí na danou oblast.

 

Co mám podniknout, když chci další informace?

Pokud máte zájem o akupunkturní léčbu či dotazy k možné léčbě, prosím kontaktujte mne na adrese mail jana.irsakova@email.cz.

 

Kolik to stojí?

Vzdělání, které lékaře naučí akupunktuře a které jej opravňuje k její aplikaci není v České republice hrazené státem a každý, kdo má zájem akupunkturu provádět si jej musí zaplatit sám.

Stejně tak pacientům není akupunktura v České republice hrazená z veřejného zdravotního pojištění a její aplikaci si musí hradit každý pacient sám. Proto prosím nahlédněte do přiloženého ceníku.

  

Vstupní vyšetření

500 Kč

Opakovaná aplikace jehel

325 Kč za sezení

Aplikace jednorázových jehel do ucha za účelem pomoci při hubnutí (potřeba seznení opakovat 1xtýdně minimálně 10krát).

75 Kč za sezení

Aplikace trvalých jehel do ucha za účelem léčby různých nemocí

150 Kč za sezení

Aplikace  titanových trvalých jehel do ucha za účelem pomoci při hubnutí

250 Kč za sezení

Baňkování – celá záda

350 Kč za sezení

Baňkování lokální – dle velikosti oblasti

150-350 Kč za sezení

 

Individuální poradenství/mentoring

500/hodinu/osobu

 

TOPlist