aktualizováno: 12.12.2019 07:37:00 

 

Vážení pacienti,

    využijte možnost objednání se na vyšetření.

Objednací dny: úterý, středa. Objednat se můžete nejpozději den předem.

Objednat se můžete osobně, telefonicky na čísle 556 855 029 nebo 725 725 485, formou SMS na toto číslo i emailem na adrese jana.irsakova@email.cz.

V případě objednání termínu cestou SMS nebo emailem termín platí pouze v případě, že Vám bude potvrzen odpovědí formou SMS či emailem.

Po příchodě do čekárny se hlaste u sestry. V případě, že jste objenání, budete do ambulance pozváni ihned, jak jí opustí právě vyšetřovaný pacient.

Objednaní pacienti mají přednost dle termínu i když se dostaví do čekárny později než pacient neobjednaný!!!

Akutní, život ohrožující stavy mají přednost VŽDY! Tedy i před objednaným pacientem. O závažnosti stavu rozhoduje lékař.

                                                                                                                  Děkuji za pochopení.

 xx


POZOR! Nová pravidla při vystavování dokladů o pracovní neschopnosti.

Na základě stávajících platných zákonů si Vás dovoluji upozornit, že vystavování neschopenek je povinností každého lékaře, který usoudil, že zdravotní stav vyžaduje pracovní neschopnost (PN). V minulých letech bylo obvyklé, že PN vystavoval pouze obvodní lékař. Pokud navštívíte specializovaného lékaře se svým zdravotním problémem a v souvislosti s tímto problémem by měla být vystavena PN, žádejte toto ihned na místě – u specialisty. Vystavení PN je jeho zákonem danou povinností. Pokud Vás kterýkoli lékař (kromě lékaře RZP a LSPP) po ošetření posílá pro vystavení „neschopenky“ k praktickému obvodnímu lékaři, neplní své zákonné povinnosti, zjednodušuje si práci, nutí Vás cestovat mezi ordinacemi a čekat v další čekáně a v neposlední řadě zbytečně platit regulační poplatky. Pokud vystavení neschopenky tento lékař odmítne, je povinen Vám o této skutečnosti vystavit písemné potvrzení.
   Od 01.01.2009 zákon zakazuje provádět lékaři posuzování zdravotního stavu nad rámec rozsahu své odbornosti – za porušení tohoto zákazu stanovuje vysoké finanční pokuty.
   V případě, že by jste žádali vystavení PN po obvodním lékaři, do kterého kompetence nespadá rozhodovat o specializovaných problémech, nutili by jste ho porušovat zákon.
   Příklad: když máte ortopedický nebo chirurgický problém (zánět kloubu, zlomená ruka) je povinen Vám ortoped (chirurg atd.) při návštěvě v jeho ambulanci v případě, že uzná, že nejste schopen vykonávat práci, neschopenku ihned vystavit. Pokud toto odmítne, žádejte o tom písemné potvrzení s odůvodněním odmítnutí.
 
 


Informace k registraci u praktického lékaře:

Pokud jste registrováni u lékaře, dle platného zákona je možné realizovat změnu registrace k  novému lékaři nejdříve 3 měsíce po registraci u lékaře předchozího. Tedy kupříkladu, když jste se u lékaře registrovali v dubnu a chcete z jakéhokokliv důvodu být pacientem jiného lékaře, u dalšího lékaře je možné se registrovat již prvního července.

Když máte zájem o změnu praktického lékaře, je nutné se dostavit k  novému lékaři, kterého jste si vybrali a zde se zaregistrovat (podepsat registrační lístek). Nový lékař si oficiálně od předchozího lékaře vyžádá Vaši zdravotní dokumentaci. K předchozímu lékaři již nemusíte chodit. Předchozí ani nový lékař nesmí podmiňovat Vaší registraci jakoukoliv skutečností. Zabraňuje tím zákonem dané svobodné volbě lékaře. Lékař od něhož jste se odhlásili je povinen v co nejkratší době po vyžádání novým lékařem poskytnout tomuto zákonem stanovenou formou požadovanou zdravotní dokumentaci a NENÍ oprávněn požadovat uvedení důvodu proč jste se hlásil k jinému lékaři.  Podpis registračního lístku u nového lékaře je vyjádřením Vaší SVOBNODNÉ vůle a momentem Vaší registrace u nového lékaře se AUTOMATICKY RUŠÍ Vaše registrace u lékaře předchozího. Tímto vzniká novému lékaři nárok na Vaší zdravotní dokumentaci. V žádném případě tímto NEJSTE registrováni u dvou lékařů a NEJDENÁTE protiprávně.  


 

 

 

TOPlist